Què va al contenidor marró?

Al contenidor marró, orgànic, hem de dipositar tots els residus biodegradables d’aliments com closques, pells de fruites, resta de carns, marro de cafè, restes d’infusions, vegetals de plantes, serradures, etc.. No podrem dipositar mai llaunes de conserva, bolquers, burilles i cendra de tabac, benes, tiretes, etc.

Així també es pot fer per fabricar abono.