Durant molt de temps, al contenidor gris ( en algunes és localitats verd fosc), es dipositaven tots aquells residus que no podien tirar-se als altres contenidors (és a dir, que no eren plàstics, vidres o papers). No obstant això, amb l’arribada del contenidor marró, el tipus de residus que van en aquest contenidor han quedat reduït a aquells que no es reciclen i que tampoc poden utilitzar-se per fabricar compost.

Per exemple: els bolquers.