Què va al contenidor groc?

Al contenidor groc, envasos, hem de dipositar llaunes, briks, i envasos de plàstic. Llaunes de conserves, aerosols, brics de suc, llet, productes de neteja, gels, bosses de plàstics entre d’altres residus. No podrem dipositar mai CD, roba, joguines, bolquers, envasos de vidre, etc.