La nostra app creiem que s’ajusta molt bé a l’objectiu de la vida terrestre ja que la gent pot començar a cuidar el planeta amb la nostre aplicació, ja que els ajudara a reciclar i a saber a quin contenidor va cada cosa.

Això ajudara al planeta a millorar i anar a millor i creiem que gràcies a aquesta podrem tindre un planeta més net i més còmode per a tothom.

Per això creiem que es pot ajustar a mes objectius ODS.