La nostra app creiem que s’ajusta molt bé a l’objectiu de “educació de qualitat”. Ja que encara que un noi o noia petits no es puguin permetre anar a l’escola, o per a la gent que va a l’escola, o per a la gent que va a l’escola però alguna cosa no li queda clara amb el nostre navegador podrà trobar la informació que necessiti per aconseguir una educació en qúestió de segons.